Alexanderteknik

V. Karsten Svane Hansen

Dflat certificeret

Links

Alexanderteknik i Malmö ved Björn Jungner :

www.alexandertek.se

Alexandertekniklærerforeningen i Danmark med adresseliste for lærere i hele landet:

www.dflat.dk

Den engelske Alexanderlærerforening:

www.stat.org.uk

Novis bogforlag for Alexander Teknik:

www.novis.dk